Stary Ratusz

W 2006 r. w trakcie montażu lodowiska na Starym Rynku, samochód dostawczy uszkodził nawierzchnię odsłaniając relikty piwnic pierwszego częstochowskiego Ratusza, wzniesionego w XVI w. Obiekt ten funkcjonował do 1809 r. Wówczas, w wyniku pożaru, spłonął i nigdy już nie został odbudowany.
Kilka sezonów badań archeologicznych dostarczyło ciekawych odkryć istotnych dla poznania przeszłości Starej Częstochowy. Oprócz piwnic Ratusza natrafiono także na relikty innych interesujących obiektów, w tym wagi miejskiej, kuźni, kramów i czterech studni...

Nasi partnerzy