OPK Gaude Mater

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w 1991 roku. Jest miejscem otwartym dla różnych grup odbiorczyń i odbiorców, a także dla i artystek i artystów ze wszystkich obszarów sztuki. Zajmuje się organizacją i promocją wydarzeń kulturalnych, upowszechnianiem wyjątkowych zjawisk artystycznych oraz animacją i edukacją kulturalną. Ośrodek tworzy społeczność, którą łączy przede wszystkim jedno – miłość do kultury. Ośrodek Promocji Kultury skupia się przede wszystkim na trzech obszarach: muzyce, sztuce i literaturze, przygotowując koncerty, wystawy i spotkania autorskie. Ponadto realizuje inicjatywy i projekty interdyscyplinarne. Organizuje między innymi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwal im. Kaliny Jędrusik, JAZZtochowę, Classic Tea, Koncerty Letnie w Altanie, Dni Europejskiej Kultury Ludowej, Międzynarodowe Biennale Miniatury, Literackie Piątki, Noc Kulturalną. Współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi czy niezależnymi animatorkami i animatorami kultury, a także wspiera osoby zajmujące się kulturą niezawodowo.

Nasi partnerzy