Bastion św. Rocha

Znajduje się tu wystawa otwarta 03.05.2006 r. a nosząca tytuł „Bogarodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Ekspozycja znajduje się we wnętrzu Bastionu św. Rocha (wejście przez Salę O. Augustyna Kordeckiego). Bastion stanowił część składową twierdzy jasnogórskiej, wzniesionej w latach 1624-1639., a rozbudowanej po roku 1674. W czasie prac konserwatorskich odsłonięto oryginalne mury pamiętające oblężenie Jasnej Góry w czasie „potopu szwedzkiego” w 1655 r.

Nasi partnerzy