Muzeum Żydów Częstochowian

Stała ekspozycja "Żydzi częstochowianie" poprzez zdjęcia, dokumenty i afisze ukazuje dawną, wielokulturową Częstochowę. Fotografie zgromadzone na wystawie zostały w znacznej części nadesłane przez rodziny dawnych obywateli Częstochowy pochodzenia żydowskiego. Wśród eksponatów znajdują się też kopie oryginalnych aktów prawnych z XIX wieku określające zasady prawne, na jakich funkcjonowała w mieście społeczność żydowska w okresie zaborów, a także plakaty z okresu międzywojnennego i okupacji hitlerowskiej oraz trójwymiarowy model dawnej synagogi, zniszcznej podczas wojny przez Niemców.

Nasi partnerzy