Konkurs "Turystyczne szlaki"

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Artystyczne Szlaki”, organizowanym przez Częstochowską Organizację Turystyczną. Tematem przewodnim konkursu jest wykreowanie prac w dwóch kategoriach: praca plastyczna oraz grafika komputerowa. Uczestnicy mają możliwość wyrażenia swojej kreatywności poprzez interpretację lokalnych atrakcji turystycznych w Częstochowie oraz powiatach: częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim.

Konkurs ma na celu zachęcenie do odkrywania i doceniania bogactwa turystycznych miejsc w okolicy, co może wspomóc lokalny ruch turystyczny oraz gospodarkę. Poprzez udział w konkursie uczestnicy mają szansę wyrazić swoją kreatywność oraz budować więzi z lokalną tożsamością poprzez eksplorację i promowanie unikalnych miejsc oraz dziedzictwa kulturowego regionu.

Udział w konkursie jest bezpłatny i skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii, przy czym każda praca musi przedstawiać inną atrakcję turystyczną.

Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, stopnia trudności wykonania, oryginalności pomysłu, samodzielności wykonania, ogólnego wrażenia estetycznego oraz wartości artystycznej. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Termin nadsyłania prac mija 10 czerwca 2024 roku. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej organizatora: www.czot.pl. Dodatkowe pytania można kierować do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej pod numerem telefonu: 34 368 22 60 lub mailowo: czot@czot.pl.

Nasi partnerzy