O nas

Częstochowska Organizacja Turystyczna działa od 2004 roku. Jest stowarzyszeniem skupiającym osoby prawne i osoby fizyczne. Członkami stowarzyszenia są m. in. samorządy gminne z Urzędem Miasta Częstochowy i Związkiem Gmin Jurajskich, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze, Polska Izba Turystyki, biura podróży, przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia i organizacje non-profit.

Częstochowska Organizacja Turystyczna została powołana w celu kreowania atrakcyjnego wizerunku miasta Częstochowy i regionu w kraju i za granicą, który sprzyjałby zwiększaniu liczby turystów i pielgrzymów odwiedzających nasz region.

Częstochowska Organizacja Turystyczna realizuje swoje cele poprzez następujące sposoby działania:

- współpraca z Polską Organizacją Turystyczną,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,
- gromadzenie, aktualizację i przetwarzanie baz danych związanych z informacją, w tym turystyczną,
- organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych,
- organizacja lub współorganizacja imprez promocyjnych, plenerowych, sportowych, kulturalnych i innych;organizowanie imprez studyjnych, współpraca z mediami.