Nasi członkowie » Kłomnice

Urząd Gminy w Kłomnicach
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
tel. 34 328 11 22, 328 11 21
e-mail: gmina@klomnice.pl, www.klomnice.pl