O nas » Cele

Częstochowska Organizacja Turystyczna została zarejestrowana w listopadzie 2004 roku jako stowarzyszenie skupiające osoby prawne i osoby fizyczne. Członkami stowarzyszenia są m. in. samorządy gminne z Urzędem Miasta Częstochowy i Związkiem Gmin Jurajskich, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze i Żarkach-Leśniowie, Polska Izba Turystyki, branża turystyczna reprezentująca biura podróży i gestorów bazy noclegowej, przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia i organizacje non-profit.

Stowarzyszenie osadzone jest na czterech mocnych filarach:

 • Autorytecie i światowym znaczeniu Jasnej Góry.
 • Aktywności samorządów – w tym Związku Gmin Jurajskich.
  Wsparciu organizacyjnym i finansowym miasta Częstochowy oraz jej znaczeniu jako centrum promocyjnym regionu.
 • Współuczestnictwie podmiotów gospodarczych, szczególnie związanych z branżą turystyczną.
 • Częstochowska Organizacja Turystyczna została powołana w celu kreowania atrakcyjnego wizerunku miasta Częstochowy i regionu w kraju i za granicą, który sprzyjałby zwiększaniu liczby turystów i pielgrzymów odwiedzających ten region i zwiększaniu dochodów z działalności turystyczno-pielgrzymkowej, w szczególności poprzez realizację następujących zadań:

Rozwój funkcji pielgrzymkowo-turystycznej Częstochowy i regionu:

 • Inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju wizerunku Częstochowy jako miasta kultury i religii, a także na rzecz rozwoju turystyki.
 • Integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych branży turystycznej, pielgrzymkowej oraz organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki.
 • Wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego, jakim jest Klasztor Jasnogórski.
 • Inicjowanie powstawania i rozwoju produktu turystycznego w oparciu o posiadane atrakcje turystyczne.
 • Promocja turystyczna obszarów działania poszczególnych członków stowarzyszenia (tereny samorządów lokalnych i obiekty kultury narodowej oraz atrakcje turystyczne).
 • Inicjowanie działań propagujących turystykę kulturową, w tym wspieranie rewitalizacji obiektów zabytkowych będących atrakcjami turystycznymi.
 • Wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej.
 • Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej i pielgrzymkowej.

Częstochowska Organizacja Turystyczna realizuje swoje cele poprzez następujące sposoby działania:

 • Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie turystyki i pielgrzymowania w Polsce i zagranicą.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.
  Gromadzenie, aktualizację i przetwarzanie baz danych związanych z informacją, w tym turystyczną.
 • Stworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej i włączenie go w system krajowy.
 • Organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych.
 • Organizacja lub współorganizacja imprez promocyjnych, plenerowych, sportowych, kulturalnych i innych.
 • Koordynowanie kalendarza imprez turystycznych, promocyjnych.
 • Organizowanie imprez studyjnych, współpraca z mediami.
  Prowadzenie lub zlecanie badań marketingowych i ich analiza.
 • Stworzenie strony internetowej i jej aktualizacja.
 • Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych dostępnych źródeł finansowych na statutowe działania stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową.

Wkrótce...

Warto zobaczyć

Wydawnictwa

przewodniki, wydawnictwa, mapy

Przydatne linki

To może się przydać!

Aplikacja mobilna