Nasi członkowie » Związek Gmin Jurajskich

Związek Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Działa od końca 1991 roku, a jego założycielami było 15 gmin (obecnie do ZGJ należy 37 gmin). Są to: Alwernia, Bolesław, Bukowno, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gołcza, Janów, Jerzmanowice-Przeginia, Lelów, Kamienica Polska, Klucze, Koziegłowy, Kraków, Kroczyce, Łazy, Mstów, Myszków, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Pilica, Poraj, Poręba, Przyrów, Siewierz, Skała, Sławków, Sułoszowa, Trzebinia, Trzyciąż, Wielka Wieś,
Włodowice, Zabierzów, Zawiercie, Zielonki, Żarki, Żarnowiec. Siedzibą Związku jest miasto Ogrodzieniec.
Do podstawowych celów Związku należą: promocja turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przez różnego typu wydawnictwa (przewodniki, albumy, mapy, foldery, ulotki), akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, uczestnictwo w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, chcącymi inwestować na terenie wyżyny, rozwój turystyki wiejskiej, ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Jury, rozwój infrastruktury turystycznej, dążenie do gospodarczej i kulturalnej integracji gmin, współpraca i wymianam doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych, opracowanie i popularyzacja budownictwa dostosowanego do krajobrazu. Związek Gmin Jurajskich powstał nie tylko po to, by pomagać gminom w promowaniu ich turystycznych terenów i obiektów, ale również, aby pokazać Wyżynę Krakowsko-Częstochowską jako jednolity i spójny obszar turystyczny. Region, w którym
niewidoczne są granice administracyjne – międzygminne czy międzywojewódzkie. Przynależność do ZGJ w wielu przypadkach wzmaga aktywność poszczególnych gmin do różnego rodzaju działań związanych z turystyką, pozwala czerpać doświadczenia z gmin, które mają lepiej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Daje możliwość (szczególnie małym gminom) profesjonalnej promocji, na którą w sposób indywidualny gmina nie mogłaby sobie pozwolić.

Związek Gmin Jurajskich
Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec
tel. +48 32 67 333 64
fax +48 32 67 337 98
e-mail: info@jura.info.pl


Wkrótce...

Warto zobaczyć

Wydawnictwa

przewodniki, wydawnictwa, mapy

Przydatne linki

To może się przydać!

Aplikacja mobilna